.    úvod     aktuality     klub     kalendár     preteky     komentáre     foto     modely     história     fotoarchiv     

História klubu MAC Revúca v rokoch 1971 - 1989
Historia dráhových modelov automobilov v Revúcej sa začala písať v roku 1971 s príchodom Laca Koterbu do vtedajšieho Mestského domu pionierov a mládeže ako vedúceho krúžku dráhových modelov automobilov. V roku 1973 postavili v MDPaM Laco Koterba a Vlado Eibner za veľkej podpory vtedajšieho vedenia MDPaM a najmä jeho riaditeľky pani Oľgy Hockovej a pána Milana Homolu novú 3-prúdovú, 17 metrov dlhú autodráhu s gumovým povrchom.

V roku 1974 bol v časopise Modelár prvý krát uverejnený plán stavby podvozku a karosérie z papiera pre dráhové modely automobilov. O rok neskôr vydal Josef Túma a kolektív ako pomôcku pre dráhových automodelárov knihu Automobilové modelárstvo – dráhové modely, ktorá pomohla aj nám pri modelovaní v dráhovom automodelárstve.

V roku 1975 postavili títo nadšenci dráhového automodelárstva v Revúcej v poradí druhú, 5-prúdovú,31 metrov dlhú autodráhu. Autodráha mala povrch z čierneho lešteného epoxidu a vodiče z mosadzných plocháčov a bola v tom čase najväčšia autodráha v Slovenskej republike. Členovia klubu ju postavili asi za šesť mesiacov.

Od toho času sa úroveň automodelárov z Revúcej začala zvyšovať a členovia Laco Koterba, Jaroslav Ivan, Radoslav Johan, Ľubomír Rolinec, Marek Frank, Miroslav Bokor, Vojto Kudlák, Marcel Peniak, Peter Dubecký, Ladislav Tomečko a Ivan Skalský začali dosahovaťaj vynikajúce výsledky v dráhovom automodelárstve či už na domácej autodráhe alebo na autodráhach iných klubov (Košice, Bratislava, Brno, Ostrava). Zároveň vznikol v tomto roku aj Mini Automodelársky Club Ferrari ZO Zväzarmu pri MDPaM v Revúcej a jeho predseda Laco Koterba bol do tejto funkcie jednohlasne zvolený všetkými členmi a túto funkciu zastáva až doteraz.

V roku 1976 sme usporiadali aj prvý ročník 24-hodinového preteku dvojíc v kategórii A2/24. Spolu sa odjazdilo štrnásť ročníkov 24 hodinoviek. V roku 1977 sa uskutočnil druhý ročník 24-hodinovky. Víťazi tohto ročníka Laco Koterba a Ladislav Tomečko, najazdili spolu 8.393 kôl a to bol aj jediný ročník 24-hodinovky, ktorý vyhrali domáci pretekári. Laco Koterba a Ladislav Tomečko vyhrali v tomto roku aj ďalší pretek a to 4-hodinovku v Košiciach za účasti 9 týmov z troch klubov.

V roku 1976 získal Laco Koterba svoj prvý titul Majster Slovenska v kategórii C2/32 na majstrovstvách Slovenska dráhových modelov automobilov v Trenčíne. Po množstve pretekov dráhových modelov automobilov ako majstrovstvá okresu, kraja a majstrovstvá Slovenska sme v roku 1979 v dňoch 1.-2. septembra usporiadali z poverenia ÚRMOK Zväzarmu Majstrovstva ČSSR, za účasti 30 nominovaných automodelárov z celej ČSSR, so 104 modelmi dráhových automobilov v 7-mych kategóriach. Naši automodelári na týchto majstrovstvách získali nasledovne: Laco Koterba dva tituly majstra ČSSR a Ladislav Tomečko a Ivan Skalský po jednom titule a boli sme aj najúspešnejším klubom celých majstrovstiev ČSSR. Každoročne sme poriadali aj majstrovské súťaže okresu, kraja a Slovenskej republiky pre žiakov. V rokoch 1976-1979 získal Jaroslav Ivan na žiackych majstrovstvách Slovenka pre MDPaM Revúca 9 titulov Majster Slovenska – žiak.

V dňoch 24.-25. mája 1980 sa uskutočnili na autodráhe AMC Hydrostavu majstrovstvá Slovenska dráhových modelov automobilov a Laco Koterba st. na týchto majstrovstvách získal v kategórii A1/24 titul majstra Slovenskej republiky. Na majtstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré usporiadal v dňoch 13.-14. júna 1981 náš automodelársky klub získali Ivan Skalský,Ladislav Tomečko a Laco Koterba st. po jednom titule majstrov Slovenskej republiky.V roku 1982 v dňoch 4.-6. júna usporiadal náš klub majstrovstvá Slovenskej republiky dráhových modelov automobilov na ktorých dosiahol Laco Koterba st. vynikajúci výsledok, keď z ôsmych kategórii vyhral tri a tak sa stal trojnásobným majstrom Slovenskej republiky. V roku 1984 na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré usporiadal náš klub Laco Koterba st. vyhral zasa tri kategórie a Ladislav Tomečko a Ivan Skalský po jednej kategórii.

21. novembra 1985 usporiadal klub ZO Zväzarmu v Košiciach 2-hodinovku v kategórii A3/24. Za účasti 18 automodelárov z Martina, Rožňavy, Revúcej a Košíc zvíťazil Laco Koterba st. s modelom BMW Stehmo, ktorý za dve hodiny najazdil 1.114 kôl. V roku 1986 sa podarilo znova už tretíkrát Lacovi Koterbovi st. na majstrovstvách Slovenskej republiky dráhových modelov automobilov, ktoré usporiadal klub ZO Zväzarmu v Košiciach získať tri tituly majstra Slovenskej republiky. Od roku 1986 sme sa zúčastňovali aj pohárovej súťaží v kategórii A3/24 s modelom Peugeot 205T. Do roku 1989 sa uskutočnili v tejto kategórii štyri ročníky, ktoré vyhral Laco Koterba st. Na jednom preteku sa v tejto kategórii zúčastnilo až 36 automodelárov čo bolo doteraz najviac na jednom preteku v jednej kategórii.

V roku 1988 na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré usporiadal klub ZO Zväzarmu pri OSMT v Rožňave získal opäť Laco Koterba st. tri tituly majstra Slovenskej republiky dráhových modelov automobilov. V roku 1989 v septembri splnil Laco Koterba st. podmienky pre pridelenie titulu Majster športu, no vďaka nežnej revolúcie v roku 1989 mu tento titul už nebol nikdy pridelený, lebo Zväzarm sa rozpadol. Aj v ďaľšich rokoch revúckí dráhoví automodelári poriadali súťaže a zúčastňovali sa na súťažiach poriadanými inými klubmi.


História klubu MAC Revúca po roku 1989